ตุ๊กตายางครึ่งตัวสำหรับคนที่ไม่ชอบตุ๊กตายางที่มีน้ำหนักเยอะ หรือสำหรับคนที่งบไม่เยอะ ตุ๊กตายางครึ่งตัวที่ทางร้านขายจะมีสัดส่วนเท่ากับผู้หญิงหรือผู้ชายจริงๆ ไม่ใช่ตัวเล็กๆราคาถูกที่ขายกันทั่วไปซึ่งไม่มีความสมจริง เหมาะกับคนที่มีพื้นที่ไม่เยอะต้องการตุ๊กตายางที่สามารถจัดเก็บหรือซ่อนได้ง่าย