Showing 1–24 of 35 results

กลุ่มนี้เป็น ตุ๊กตายาง กลุ่มพิเศษ เป็นรุ่นพรีเมี่ยมราคาจะค่อนข้างสูงกว่าตุ๊กตายางรุ่นอื่น เนื่องจากรุ่นนี้ส่วนหัวจะทำด้วยซิลิโคน แต่ตัวบอดี้ยังคงทำจากวัสดุ TPE แต่ที่พิเศษคือ ผมกับคิ้วจะใช้วิธีปลูกติดกับศีรษะเลย ทำให้มีความสมจริงกว่ารุ่นธรรมดา อย่างไรก็ตาม ตุ๊กตายาง รุ่นนี้สามารถใช้งานได้แค่สองทางคือ จิ้มกับก้น ต่างจากรุ่นปกติที่สามารถใช้งานได้สามทางคือ จิ๋ม ปาก ก้น