นักชีวะวิทยาสร้างตุ๊กตายางเต่ายักษ์เพื่อศึกษาการพฤติกรรมการเลือกคู่ผสมพันธุ์ของเต่าทะเล

ตุ๊กตายางสัตว์

ตุ๊กตายางนั้นจากสร้างมาเพื่อมนุษย์แล้ว มันยังมีประโยชน์ในทางวิทย์ศาสตร์อีกด้วย ซึ่งปกตินั้นตุ๊กตายางถูกผลิตขึ้นมาเพื่อให้มนุษย์ใช้เป็นเครื่องมือการระบายอารมณ์ทางเพศ แต่เมื่อไม่กี่วันนี้เอง ได้มีกาเปิดเผยว่านักชีวะวิทยาชาวแคนนาได้ได้จำลองสร้างตุ๊กตายางเต่ายักษ์เพื่อใช้ในการศึกการการเลือกคู่ผสมพันธุ์ของเต่าทะเทยักษ์ท้องถิ่น ซึ่งเต่าทะเลยักษ์พันธุ์นี้เป็นที่รู้จักกันดีว่าขนาดของตัวผู้และตัวเมียนั้นมีขนาดต่างกันอย่างมาก

ในการสร้างตุ๊กตายางจำลองเต่ายักษ์ในครั้งนี้ ได้ใช้เทคนิคการสร้างแบบระบบพิมพ์สามมิติ(3D) ซึ่งในการทดลองครั้งนี้ นักชีวะวิทยาแคนาดาผู้นี้เปิดเผยว่า ได้สร้างตุ๊กตายางจำลองเต่ายักษ์ในขนาดต่างๆกัน เพื่อทดสอบการกระตุ้นอารมณ์ทางเพศของเต่าที่ถูกจับนำมาใช้ในการทดลองครั้งนี้

ในการทดลองครั้งนี้ได้เลือกใช้เต่าทะเล( northern map turtle) ซึ่งเป็นเต่าทะเลที่ถูกจัดว่าอยู่ในความเสี่ยงที่ใกล้จะสูญพันธุ์ เต่าทะเลชนิดนี้เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของความแตกต่างกันทางด้านขนาดอย่างมากระหว่างเต่าตัวผู้และเต่าตัวเมีย โดยตัวเมียจะมีขนาดใหญ่โตกว่าตัวผู้อย่างมาก ซึ่งตัวเมียสามารถมีน้ำหนักได้ถึง 6.5ปอนด์ ในขณะที่ตัวผู้โตเต็มไวนำหนักตัวเต็มที่ไม่เกิน 0.7ปอนด์

เกรกอรี่ ศาสตราจารย์ด้านชีววิทยามหาวิทยาลัย คาเลตันในเมืองออตโตวา ประเทศแคนาดา มีความสงสัยว่าขนาดที่แตกต่างกันอย่างมากระหว่างตัวเมียกับตัวผู้นี้จะมีผลต่อการสืบพันธุ์ของพวกมันหรือไม่ จึงได้ริเริ่มการสร้างตุ๊กตายางเต่าเพื่อทำการศึกษาในเรื่องดังกล่าว

ซึ่งหลังจากได้ทำการทดลองด้วยตุ๊กตายางเต่าทะเลไซส์ต่างๆ เขาได้ข้อสรุปว่าในธรรมชาตินั้นเมื่อเต่าชนิดนี้ถึงฤดูผสมพันธุ์ ในกรณีที่มีตัวเมียขนาดต่างๆอยู่บริเวณใกล้เคียง มันไม่สามารถที่จะทำการผสมพันธุ์ได้หมดทุกตัว ในกรณีเช่นนี้ มันจะเลือกตัวเมียที่มีขนาดใหญ่ที่สุดก่อน

เกรกอรี่ อธิบายในการทดลองของเขาว่า เขาและทีมได้ใช้เครื่องพิมพ์สามมิติเพื่อสร้างตุ๊กตายางเต่าเพศเมียขึ้นมาสองขนาด เพื่อที่จะทดสอบปฏิกริยาของเต่าตัวผู้ในเรื่องขนาดและการกระตุ้นอารมณ์ทางเพศของเต่าตัวผู้ โดยตุ๊กตายางเต่าเพศเมียตัวแรกถูกสร้างให้มีขนาดเล็กกว่าค่าเฉลี่ยของเต่าเพศเมียชนิดนี้ ในขณะที่ตุ๊กตายางเต่าทะเลอีกตัวถูกสร้างให้มีขนาดใหญ่ใกล้เคียงกับเต่าทะเลตัวที่ใหญ่ที่สุดที่มนุษย์เคยเจอ เขาและทีมรอจนถึงฤดูผสมพันธุ์ของเต่าทะเลชนิดนี้ และได้นำตุ๊กตายางเต่าทะเลเพศเมียที่ถูกสร้างขึ้นไปวางลงในน่านน้ำบริเวณที่เต่าชนิดนี้มักเลือกเป็นแหล่งผสมพันธุ์

การทดลองได้ใช้เวลาเก้าวัน บันทึกสถิติ ซึ่งผลปรากฏว่า ตุ๊กตายางเต่าทะเลตัวเมียที่ขนาดใหญ่กว่าจะถูกเต่าตัวผู้เลือกที่จะผสมพันธุ์มากกว่าถึง 5 ท่าของตุ๊กตายางอีกตัวที่เล็กกว่า

ในอนาคตเราคงได้เห็นการใช้ตุ๊กตายางเพื่อทางวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดด ทำให้การผลิตตุ๊กตายางแบบต่างๆง่ายขึ้นและสมจริงมากยิ่งขึ้น ทำให้สามารถนำเอาตุ๊กตายางเหล่านี้มาใช้ประโยชน์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของสัตว์ชนิดต่างๆตามธรรมชาติ แทนที่จะผลิตตุ๊กตายางเพื่อใช้เป็นแค่เซ็กซ์ทอยสำหรับมนุษย์เท่านั้น