ขั้นตอนการผลิตตุ๊กตายาง

how to create sex doll

ตุ๊กตายางสมัยนี้จะมีกระบวนการผลิตที่ซับซ้อนมากขึ้น ในอดีตนั้นมนุษย์เราทำ sex doll ประเภทนี้มาจากการใช้เศษผ้ามามัดรวมๆกันๆ เพื่อให้มีรูปร่างหน้าตาคล้ายมนุษย์หรือแม้แต่บางคนก็ใช้ดินเหนียวหรือไม้แกะสลักให้เหมือนคนเพื่อใข้งานในฐานะตุ๊กตายาง แต่เมื่อเวลาผ่านไป เทคโนโลยีได้ทำให้การสร้างและผลิตตุ๊กตายางมีความสลับซับซ้อนและเหมือนจริงยิ่งขึ้น โรงงานผลิต ขายตุ๊กตายางอต่ละที่ก็อาจจะมีขั้นตอนในการทำงานและเทคนิคที่แตกต่างกันบ้างเล็กน้อย

การผลิตตุ๊กตายางในสมัยปัจจุบันจะเริ่มจากการออกแบบก่อน ซึ่งการออกแบบนั้นก็มีทั้งการอกแบบหน้าตาและรูปร่างขึ้นมาเองโดยใช้เทคนิคการเขียนแบบหรือการใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการออกแบบ ผู้ผลิตบางรายก็ใช้เทคนิค3D printing เข้ามามีส่วนช่วยในการผลิตตุ๊กตายาง อย่างไรก็ตามบางโรงงานก็มีการจ้างนางแบบมาเป็นโมเดลในการออกแบบให้มีรูปร่างกน้าตาเหมือนกับนางแบบที่จ้างมา ซึ่งก็จะใช้พวกปูนปลาสเตอร์ในการหล่อรูปร่างส่วนต่างๆให้เหมือนกับนางแบบ โดยการทาปูนปลาสเตอร์ไปที่ส่วนต่างๆของร่างกายนางแบบแล้วรอให้แห้ง ก็จะได้โมลต้นแบบของร่างกายนางแบบ

เมื่อได้โมลต้นแบบมาแล้ว ก็จะมีการเตรียมโครงสร้างภายใน หรือที่เรียกว่าโครงกระดูกเทียมนั่นเอง ซึ่งโครงสร้างส่วนนี้จะสร้างเลียนแบบโครงกระดูกมนุษย์ให้สามารถปรับท่าทางต่างๆเหมือนมนุษย์ นอกจากนี้โครงสร้างนี้ยังใช้รับน้ำหนักรวมทั้งหมดของตุ๊กตายางอีกด้วย ดังนั้น โครงสร้างนี้จึงต้องทำด้วยโลหะซึ่งมีความแข็งแรงมากพอที่จะสามารถรับน้ำหนักตุ๊กตายางที่มีมาก็ถึง 40กิโลกรัม

ซึ่งขั้นตอนต่อไปก็คือการหล่อยางสังเคราะห์ที่จะใช้กับตุ๊กตายาง ซึ่งยางสังเคราะห์ที่ใช้นั้นมีสองแบบคือ ยางTPE และยางซิลิโคน ซึ่งขั้นตอนนี้จะมีการผสมสี เพื่อให้ได้สีผิวตามที่ลูกค้าต้องการ สูตรที่ใช้ในแต่ละโรงงานนั้นจะไม่เหมือนกัน ความสมจริงของสีและคุณภาพของยางสังเคราะห์ก็ขึ้นอยู่แต่ละโรงงานอีกด้วย

เทยางสังเคราะห์ลงในโมลเพื่อขึ้นรูป

ขั้นตอนต่อไป ซึ่งถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก เป็นขั้นตอนที่ใช้งานฝีมือมนุษย์ล้วนๆ ความสมจริงจึงขึ้นอยู่กับทักษะและความชำนาญของช่าง ขั้นตอนนี้คือการเพ้นสีและแต่งหน้าตุ๊กตายาง โดยการแต่งหน้าตุ๊กตายางนั้นจะใช้คนแต่งล้วนๆ โดยอาจจะแต่งหน้าเสปกที่ลูกค้าระบุ หรือแต่งตามแคตตาล็อคที่โรงงานโฆษณาไว้ ถัดมาคือการเพ้นสีให้กับบอดี้ของตุ๊กตายาง ซึ่งจะเป็นการเพ้นลายเส้นเลือด ให้เหมือนกับมนุษย์ที่มีลายเส้นเลือดตามผิวหนัง ซึ่งการเพ้นลายเส้นเลือดนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงงาน เพราะบางโรงงานก็ไม่มีบริการนี้ และบางครั้งก็อาจจะมีการเพ้นท์รอยสัก นอกจากนี้อาจมีการตกแต่งตุ๊กตายางในส่วนอื่นๆตามที่ลูกค้าร้องจอ เช่น การเจาะหูหรือเจาะจมูก เป็นต้น

สำหรับความละเอียดและความสมจริงของตุ๊กตายางที่ผลิตออกมา โดยรวมแล้วจะขึ้นกับคุณภาพของผู้ขายตุ๊กตายาง ดังนั้นลูกค้าควรเลือกแบรนด์หรือโรงงานตามงบประมาณและคุณภาพที่คาดหวัง เพราะราคาของ ตุ๊กตายาง ส่วนมากก็จะแปรผันโดยตรงกับ ความละเอียด แบรนด์ที่เลือก และออปชั่นที่ลูกค้าต้องการ